Tämä video on osa kurssia ‘Videos and digital stories’ jota suoritan parhaillaan OAMK:ssa osana Master of Welfare Technology -opintojani Satakunnan ammattikorkeakoulussa.